Μυστήρια: ΓάμοςΚάθε γάμος δηλώνεται στο γραφείο της ενορίας ή τηλεφωνικώς στον ιερέα (στοιχεία επικοινωνίας στο κάτω μέρος της σελίδας)
Στην ενορία µας δεν τελούµε γάμους στις νηστείες, δηλαδή κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της νηστείας των Χριστουγέννων και του Δεκαπενταύγουστου.
Η ημερομηνία και η ώρα δηλώνονται τηλεφωνικώς τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα.

1. Απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα:

Παρακαλούμε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε το αρχείο:

Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα ακόλουθα έγγραφα σε φωτοαντίγραφο ταχυδροµικώς, με FAX ή με E-Mail:

α) για Έλληνες υπηκόους

 • ταυτότητα ή διαβατήριο
 • αίτηση πιστοποιητικού ελευθερογαμίας ή πιστοποιητικό ελευθερογαμίας από τη μητρόπολη
 • από το προξενείο υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει τελεσθεί θρησκευτικός γάμος
 • εκκλησιαστικό διαζευκτήριο (αν έχει τελεσθεί προηγουμένως άλλος θρησκευτικός γάμος)β) για μη Έλληνες υπηκόους

 • ταυτότητα ή διαβατήριο
 • πιστοποιητικό γεννήσεως (φωτοαντίγραφο)
 • πιστοποιητικό βάπτισης (φωτοαντίγραφο)
 • πιστοποιητικό τέλεσης πολιτικού γάμου με προσδιορισμό επωνύμου τέκνων ή αίτηση για την τέλεση πολιτικού γάμου
 • εκκλησιαστικό διαζευκτήριο (αν έχει τελεσθεί προηγουμένως άλλος θρησκευτικός γάμος)
 • άτυπη υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει τελεσθεί θρησκευτικός γάμος
 • για ορθοδόξους χριστιανούς μη Έλληνες: πιστοποιητικό ελευθερογαμίας ή αίτηση πιστοποιητικού ελευθερογαμίας


2. Για την τέλεση του µυστηρίου της βαπτίσεως είναι απαραίτητα

 • βέρες
 • στέφανα
 • λαμπάδες
 • κρασί
 • ποτήρι
 • κουφέτα

Μέσα στην εκκλησία δεν επιτρέπεται να ρίπτεται ρύζι

3. Λειτουργικά έξοδα

Για τα λειτουργικά έξοδα (ρεύµα, θέρµανση, έκδοση πιστοποιητικών) κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασµό
της ενορίας (Spendenkonto: Stadtsparkasse München, IBAN: DE79 7015 0000 0000 087114, BIC: SSKMDEMM) δωρεά 350€ µια εβδοµάδα πριν τον γάμο.
Για κάθε πιστ. ελευθερογαμίας 50,- €.
Αν τελείται ο γάμος εκτός Μονάχου προστίθενται στην δωρεά και τα οδοιπορικά έξοδα του ιερέως (0,50€/χµ).

Ο εφημέριος

Ελληνικά