Δωρεές

Η εκκλησία στηρίζεται από τους ανθρώπους.

Τα έσοδα της Εκκλησίας στη Γερμανία είναι μόνο από το κερί, το δίσκο και δωρεές. Ένα κεράκι στη Παναγία είναι ευλογία και προστασία. Όσοι αδυνατούν να έρχονται κάθε Κυριακή στην Εκκλησία γραφτείτε τουλάχιστον μηνιαίοι συνδρομητές, ώστε η προσφορά σας να στηρίζει την εκκλησία και είναι παρούσα όποτε την χρειαζόμαστε!

Spendenkonto:

Stadtsparkasse München

IBAN: DE79 7015 0000 0000 087114

BIC: SSKMDEMM

ΥΓ: Αν μας γνωστοποιήσετε τη διεύθυνσή σας, θα σας αποσταλεί απόδειξη για τη φορολογική σας δήλωση.

 

Ελληνικά