Αναστέλλονται όλες οι Ιερες Ακολουθίες μέχρι το Σάββατο του Λαζάρου (11η Απριλίου 2020)

Ελληνικά